Sunday, 18/08/2019 - 13:55|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
31/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia

Ngày ban hành:
22/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/08/2018
Ngày hiệu lực:
10/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
15/09/2016
Ngày hiệu lực:
15/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực