Thursday, 22/10/2020 - 22:36|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
 • Mai Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0974514888
  • Email:
   mtha.phongdt@thainguyen.edu.vn
 • Hà Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0985960985
  • Email:
   htlan.phongdt@thainguyen.edu.vn