Thứ năm, 27/02/2020 - 10:57|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
  • Phần mềm chữ ký số
    | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 205 lượt tải | 1 file đính kèm
    PHẦN MỀM CỤC CHỨNG THỰC VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
  • Trình điều khiển thiết bị (Driver) chữ ký số (64bit)
    | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 175 lượt tải | 1 file đính kèm