Thứ năm, 22/10/2020 - 21:30|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT Đại Từ
 • UltraViewer - Phần mềm điều khiển máy tính hỗ trợ từ xa
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 179 lượt tải | 1 file đính kèm
  UltraViewer hay UltraView là phần mềm điều khiển máy tính, hỗ trợ khách hàng hoặc nhân viên từ xa mà không cần ngồi trực tiếp trên máy tính cần hỗ trợ
 • Phần mềm họp trực tuyến
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 385 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm chữ ký số
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 505 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHẦN MỀM CỤC CHỨNG THỰC VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
 • Trình điều khiển thiết bị (Driver) chữ ký số (64bit)
  | Phòng GDĐT huyện Đại Từ | 399 lượt tải | 1 file đính kèm